یار و همراه

عنوانیار و همراه
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ماه ١٣٥٧

شماره

دوره ١٢ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, دولت آبادی، پروین, شعر, مقاله
متن کامل

شعری از زبان کودک برای آموزگارش.