یادمان : شوشانیک خانازاد خانزاد مربی پر تلاش کودکان ‌

عنوانیادمان : شوشانیک خانازاد خانزاد مربی پر تلاش کودکان ‌
گونهمقاله
نویسندگانماردیروسیان, آرسینه
ناشرن‍‍ام‍ه‌ م‍رب‍‍ی‌
سال تولد۱۳۷۷
تاریخ نشر

پ‍‍ای‍ی‍ز ۱۳۷۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۵-۲۷
موضوعآرس‍ی‍ن‍ه م‍‍اردی‍روس‍ی‍‍ان‌, ارامنه, سرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, کودکستان ها
متن کامل

شرح زندگی شوشانیک خان زاد یکی از زنان ارمنی کارشناس در حوزه ی آموزش و پرورش کودکان پیش دبستان.