یادداشت ها و گزارش مربی (منظور از یادداشت)

عنوانیادداشت ها و گزارش مربی (منظور از یادداشت)
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳-۳۸
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله راجع‌به فواید یادداشت‌هایی است که معلمین درباره اطفال می‌نویسند که باید اطلاعاتی راجع‌به گذشته طفل (بیماریهای مسری وی ) وضع فعلی کودک (وزن قد و شرایط روحی کودک ) یادداشت‌هایی که فقط برای مدرسه انجام می‌شود ( مطالبی که در گردش‌ها /میزان ابتکار / بیان افکار با بکاربردن کلمات / رنگ‌ها و بازگو کردن داستانها / تشخیص رابطه اعداد / استعدادها و حالات روحی . . . . ) یادداشت‌هایی مربوط به وضع بدنی ، یادداشت‌هایی مربوط به آزمایش‌های هوش و پیشرفت‌های عمومیAdidas shoes | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery