گیاهان گوشتخوار و عجیب عالم

عنوانگیاهان گوشتخوار و عجیب عالم
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠٥٧ک
پدیدآورندگانپور, مهدی تجلی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-١٣٦١

ناشرنیل
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه١٣٢ص
اندازه٥/١٧*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

تالیف مهدی تجلی پور

موضوعادبیات تالیف, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, مهدی تجلی پور, نیل
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٧٠ ریال

تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مطالبی درباره ی ویژگی های چند گیاه حشره خوار.