گواهی نامه اخذ مدال درجه دوم فرهنگ

عنوانگواهی نامه اخذ مدال درجه دوم فرهنگ
گونهسند
فرستندهوزارت فرهنگ,
گیرندهیمینی شریف, عباس
محل نگهداریآرشیو خانواده یمینی شریف
سال انتشار۱۳۲۶
تاریخ نشر

۲۵ اسفند ۱۳۲۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه١ص
موضوعجایزه ها, سند, منابع نوشتاری, نشان ها, وزارت فرهنگ
متن کامل

گواهی نامه اعطای یک قطعه مدال درجه دوم فرهنگ که در جلسه ی ۶۲۱شورای عالی فرهنگ در تاریخ ۴ مهر ۱۳۲۶ تصویب شده است.latest jordan Sneakers | Entrainement Nike