گلی در سپیده

عنوانگلی در سپیده
گونهمقاله
نویسندگاناوجی, منصور
عنوان فرعیبرای دختر یکساله ام غزل "
ناشرسخن
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۵

شماره

دوره۲۴ ش۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۷۰
موضوعادبيات تاليف, اوجی، منصور, سخن, شعر, مقاله
متن کامل

شعری درباره دختر کوچولویی که در شب برفی در گهواره اش خوابیده است.