گفتگو با میرابوالفتح دعوتی درباره مجله پیام شادی

عنوانگفتگو با میرابوالفتح دعوتی درباره مجله پیام شادی
گونهمقاله
شماره دسترسی١١٨١٥
عنوان فرعیبارقه ای در عصر ظلمت "
ناشرسالنامه مطبوعات کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۷۷
زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٠١-١١٠
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپیام شادی (نشریه), دعوتی، میرابوالفتح, کودک (نشریه), مصاحبه ها, نشریه آموزشگاهی, نشریه دینی, نشریه غیردولتی, نشریه ها
متن کامل

گفت و گو با میرابوالفتح دعوتی یکی از دست اندرکاران مجله های " کودک" و " پیام شادی" که چند مدرسه ی اسلامی در تهران منتشر می کردند، درباره ی چگونگی شکل گیری نشریه ی پیام شادی، دست اندرکاران آن و محتوا و تصویرهای این نشریه.Nike shoes | THE SNEAKER BULLETIN