گفتگویی درباره فستیوال فیلم های کودکان

عنوانگفتگویی درباره فستیوال فیلم های کودکان
گونهمقاله
نویسندگانخیرالامور, وجیهه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی، سیاه و سفید)، عکس

موضوعمقاله, مکتب مام, وجیهه خیرالامور
متن کامل

گفت و گویی با فتوره چی دبیر عامل کانون پرورشی فکری کودکان درباره فستیوال فیلم های کودکان.