گزارش نهایی مجمع بین المللی ادبیات کودکان در خدمت آشنایی و همکاری جهانی

عنوانگزارش نهایی مجمع بین المللی ادبیات کودکان در خدمت آشنایی و همکاری جهانی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
عنوان فرعیتهران، ۳۱-۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ "
ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

زمستان ۱۳۵۴

شماره

دوره ی اول ش ۳و۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹۵-[۲۲۲]، ۲۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعفصلنامه کانون, قطعنامه ها, م‍ج‍م‍‍ع‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در خ‍دم‍ت‌ ‌آش‍ن‍‍ای‍‍ی‌ و ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی (١٣٥٤: تهران‌), مقاله, یونسکو
متن کامل

گزارشی از مجمع بین المللی از زمان افتتاح مراسم، برنامه ی کار و اشاره به محتوای بحث های مطرح شده درباره ی موقعیت کنون ادبیات کودکان و آینده ی آن، محتوای کتاب های کودکان از دیدگاه سنت های فرهنگی و تصویرها، تهیه ی کتب های کودکان که بیشتر با توجه به وضعیت هر کشور تغییر می کند و بررسی راه ها و وسایل افزایش ارتباظ میان سازمان ها و ملت ها. در ادامه متن قطعنامه به دو زبان فارسی وانگلیسی آمده است.Nike air jordan Sneakers | 【国内۴月۲۴日発売予定】ナイキ ウィメンズ エア アクア リフト 全۲色 - スニーカーウォーズ