گزارش نهائی سمینار منطقه ای ادبیات کودکان و نوجوانان تهران - ۱۳۴۴

عنوانگزارش نهائی سمینار منطقه ای ادبیات کودکان و نوجوانان تهران - ۱۳۴۴
گونهگزارش و جزوه
شماره دسترسی۵۱الف
پدیدآورندگانمیرهادی, توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

مکان انتشارتهران
ناشردانشسرای عالی سپاه دانش
سال انتشار۱۳۴۴
زبان انتشارفارسی
موضوعتوران میرهادی (خمارلو), سمینار منطقه ای ادبیات کودکان و نوجوانان (۱۳۴۴:تهران), گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

معرفی سمینار منطقه ای ادبیات کودکان و نوجوانان، روش کار آن و گزارشی از مباحث آن. در این گزارش در ۳ قسمت به تهیه، تولید و نشر کتاب برای کودکان به توضیح اصولی که باید رعایت شود، پرداخته شده است.short url link | Nike for Men