گزارش نهائی سمینار منطقه ای ادبیات کودکان و نوجوانان تهران - ۱۳۴۴

عنوانگزارش نهائی سمینار منطقه ای ادبیات کودکان و نوجوانان تهران - ۱۳۴۴
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانمیرهادی, توران
متن کامل

معرفی سمینار منطقه ای ادبیات کودکان و نوجوانان، روش کار آن و گزارشی از مباحث آن. در این گزارش در ۳ قسمت به تهیه، تولید و نشر کتاب برای کودکان به توضیح اصولی که باید رعایت شود، پرداخته شده است.