گزارش سرکار خانم امیرارجمند در آئین گشایش نهمین فستیوال جهانی فیلم های کودکان و نوجوانان

عنوانگزارش سرکار خانم امیرارجمند در آئین گشایش نهمین فستیوال جهانی فیلم های کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

آبان ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۶
موضوعامیرارجمند، لیلی, سخنرانی ها, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (نهمین: ۱۳۵۳: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

متن سخنرانی لیلی امیرارجمند در مراسم گشایش نهمین فستیوال جهانی فیلم های کودکان و نوجوانان. در این گزارش آماری از کشورهای شرکت کننده، فیلم های شرکت کننده و سهم فیلم های ایرانی ارائه شده است. برنامه هایی که همزمان و پس از پایان سمینار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود نیز اعلام شده اند.Best Authentic Sneakers | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp