گزارش خبری: نخستین اردوی دختران دانش آموز در رامسر

عنوانگزارش خبری: نخستین اردوی دختران دانش آموز در رامسر
گونهمقاله
نویسندگانفاضل, پروین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۵

شماره

دوره ۲۷ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۴۵-۹۵۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپروین فاضل, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

گزارش کاملی از افتتاح اردو ، فعالیت‌های اردویی وسائل مربوط به آن .jordan release date | Nike Shoes