گرگ و روباه (۴)

عنوانگرگ و روباه (۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٢ق./ (١٣١٢ش)

شماره صفحهص٤
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٢*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, گرگ و روباه, منابع دیداری
متن کامل
گرگ و روباه (۴)