گرگ و روباه (پشت جلد)

عنوانگرگ و روباه (پشت جلد)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٢ق/ (١٣١٢ش)

شماره صفحهپشت جلد
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٧*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, گرگ و روباه ( پشت جلد ), منابع دیداری
متن کامل
گرگ و روباه (پشت جلد)