گردش علمی

عنوانگردش علمی
گونهمقاله
نویسندگانصحیحی, فریده
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۱۹
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۱۹

شماره

دوره ۱۰ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۱-۵۴
پدیدآورندگان

مترجم فریده صحیحی

موضوعفریده صحیحی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

تأثیر و فوایدی که گردش علمی برای دانش‌آموزان دارد و برای تفهیم بیشتر نمونه شرح یک گردش علمی که موضوعش گردش از دهکده به شهر است از زبان فرانسه ترجمه و اقتباس و در اینجا آورده شده است