گربه ها

عنوانگربه ها
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٩ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٢٤ ص
اندازه٢٤*۱۷ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و تدوين حسين عطائی آشتيانی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطایى ‏آشتیانى, حسين عطائی آشتيانی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

٤٠ ريال

عنوان کوتاهدانستنيهاى نونهالان؛ ٢٢
متن کامل

مطالبى درباره ی انواع گربه ها، تغذیه، حرکت، اندام ها و ....Best Sneakers | Gifts for Runners