گربه ملوس

عنوانگربه ملوس
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٧٣ک
پدیدآورندگانپلی زارای, جی. نورا
پدیدآورندگان همکارانسانی, شهلا
ناشرکودک
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٥ص
اندازه١٧*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته جی نورا پلی زارای؛ ترجمه شهلا انسانی

موضوعجی نورا پلی زارای, شهلا انسانی, کتاب, کودک
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٦٠ ریال

متن کامل

گربه کوچولویی پس از آشنایی با چند گربه ی دیگر تصمیم می گیرد که از صاحب خود غذا نگیرد بلکه با کار و تلاش از دسترنج خود استفاده کند.Adidas footwear | Nike for Men