گاندی

عنوانگاندی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٢٨ک
پدیدآورندگانیاپ, مالکوم
پدیدآورندگان همکارفرخی, باجلان
ناشرمازیار
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۹
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

مالکوم یاپ؛ ترجمه باجلان فرخی

موضوعادبیات ترجمه, باجلان فرخی, کتاب, مازیار, مالکوم یاپ
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، عکس، نقشه (سياه و سفيد)

بهاء

٣٠ ریال

عنوان کوتاهمجموعه تاریخ برای نوجوانان؛ ٧
متن کامل

سرگذشت موهنداس کارمچاند گاندی (۱۸۶۹-۱۹۴۸) مبارز و رهبر سیاسی هندbridge media | Nike Air Max 270