گازها

عنوانگازها
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٠٦ک
پدیدآورندگانپلاودن, ليدى بريجي
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, عطائی آشتیانی, حسین
ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٦٤ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

نويسندگان ليدی پلودن، مولی بريرلی، آسا بريگ؛ ترجمه حسين عطائی آشتيانی

موضوعآسا بریگ, آسا بريگ, ادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطایى ‏آشتیانى, حسين عطائی آشتيانی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, ليدی پلودن, ليدى بريجيت هوریشیا پلاودن, مولی بریرلی, مولی بریرلى
گروه سنی(ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ ريال

عنوان کوتاهكتابهاى مرجع؛ ٢٣
متن کامل

مطالبى درباره ی ماهیت و شناخت گازها، مراحل تهیه ى آن ها از نظر آزمایشگاهى، صنعتى و بررسى برخى از ویژگى هاى مهم گازها.Nike air jordan Sneakers | Nike Air Max 270