کوششهای کانون در گسترش کتاب و کتابخوانی در ایران

عنوانکوششهای کانون در گسترش کتاب و کتابخوانی در ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

آذر ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس، جدول

موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارشی کامل از فعالیت های گوناگون کانون در زمینه ی کتاب و کتابخوانی و تئاتر، سینما و غیره در تهران، شهرستان ها و روستاها، از شروع فعالیت در آذر ماه ۱۳۴۴ تا آذر ماه . همچنین به اهداف، موفقیت های جهان و برنامه های آینده نیز اشاره شده است.Buy Kicks | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp