کودک و اسباب بازی

عنوانکودک و اسباب بازی
گونهمقاله
نویسندگانمعینیان, امیر
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: امیر معینیان

موضوعاسباب بازی ها, امیر معینیان, روانشناسی کودک, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

تأثیر اسباب بازی در جلوگیری از رفتارهای ناشایست در کودکان .