کودک شما چه کاره می خواهد بشود

عنوانکودک شما چه کاره می خواهد بشود
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲-۳۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعشغل یابی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

تشخیص استعدادها و تمایلات کودک و آشنا کردن کودکان با مشاغل گوناگون.