کودک دبیره

عنوانکودک دبیره
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢١١ک
پدیدآورندگانبهروز, ذبیح
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٠-١٣٥٠

پدیدآورندگان همکارپور, محمود جواد
ناشرچاپخانه بانک ملی ایران
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٤ص
اندازه٣/٢٢*٣/١٧س.م
پدیدآورندگان

ذبیح بهروز؛ [تصویرگر محمود جوادی پور]

موضوعادبیات تالیف, الفباآموز, ذبیح بهروز, کتاب, کتاب درسی, محمود جوادی پور
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

آموزش الفبا با ویژگی های صوتی طبیعی و بر آمده از شکل بیرون آمدن صدای حرف از دهان و حالت لب ها، زبان و بینی است.Nike shoes | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf