کودکی من

عنوانکودکی من
گونهسند
شماره دسترسی۱۵۲ت‌
فرستنده], [ هیئت مدی
گیرندهکانون پرورش فکری کودکان ونو جوانان,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۹خرداد ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوع[ هیئت مدیره شورای کتاب کودک ], سند, کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست ۲۵نسخه از کتاب " کودکی من "برای بررسی بیشتردرفهرست معرفی کتاب های سال گروه بررسی.Asics footwear | Womens Shoes Footwear & Shoes Online