کودکان گناهکار

عنوانکودکان گناهکار
گونهمقاله
نویسندگانراز,
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸-۳۱، ۵۸-۵۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبزهکاری کودکان, راز, مقاله, مکتب مام
متن کامل

نخست به کودکانی که احتمال بیشتری وجود دارد تا در وادی بزهکاری بیافتند اشاره کرده و سپس به بررسی علل گوناگون بزهکاری در کودکان در طبقات مختلف اجتماعی می پردازد.best Running shoes | GOLF NIKE SHOES