کودکان کندآموز را چگونه بشناسیم

عنوانکودکان کندآموز را چگونه بشناسیم
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
نویسندگانوینگو, ج. ماکس, شفیع آبادی, عبدالله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

مهر ۱۳۴۹

شماره

دوره ۴۰ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸
پدیدآورندگان

ترجمه عبدالله شفیع آبادی

موضوعآسیب دیدگان جسمي - ذهنی, عبدالله شفیع آبادی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, وینگو، ج. ماکس
متن کامل

بررسی وضعیت کودکان با سطح پایین هوشبهر که در فراگیری چندان پیشرفتی ندارد. در ادامه ویژگی های کودکان کندآموز را به طور مفصل شرح داده و نکاتی را که مناسب است در تنظیم برنامه‌های درسی کودکان کندآموز رعایت شود را ذکر کرده است.