کودکان پرورشگاه

عنوانکودکان پرورشگاه
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۸
تاریخ نشر

۱۳۳۸

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۵\۶*۶
موضوعپرورشگاه ها, عکس
منابع

حجازی، محمد. میهن ما. تهران: وزارت فرهنگ، ۱۳۳۸. ص ۳۸۰

متن کامل

کودکان پرورشگاه خیریه ثریاurl clone | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf

کودکان پرورشگاه