کودکان ناهماهنگ

عنوانکودکان ناهماهنگ
گونهمقاله
نویسندگانخلیلیان, خلیل
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

مهر ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۶
پدیدآورندگان

مترجم: خلیل خلیلیان

موضوعخلیل خلیلیان, کودکان استثنایی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی کودکانی که به نوعی از دیگران متمایزند (چه از لحاظ هوش و استعدادزیاد یا کم هوشی ، زیبایی صورت ، ناقص‌الخلقگی ، . . . . ) و علل رفتار خاص محیط با این کودکان .Authentic Sneakers | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp