کودکان را باید برای یک زندگی بهتر آماده ساخت

عنوانکودکان را باید برای یک زندگی بهتر آماده ساخت
گونهمقاله
نویسندگانشاکتر, هلن
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

آذر ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷-۴۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبزهکاری کودکان, تاثیر محیط, تربیت خانوادگی, مقاله, مکتب مام, هلن شاکتر
متن کامل

بررسی علت اصلی جرم در کودکان و تأثیر محیط و خانواده در تربیت آنها.spy offers | NIKE HOMME