کودکان خاش

عنوانکودکان خاش
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۱

شماره

س۲ ش۱۰و۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶-۱۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبهداشت کودک, حمایت کودکان, خاش, رفاه اجتماعي, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی موقعیت نامناسب کودکان خاش از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی.