کودکان ارمنی و اسباب بازی ها

عنوانکودکان ارمنی و اسباب بازی ها
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۶
تاریخ نشر

۱۳۳۶

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعارامنه, اسباب بازی ها, اقلیت ها, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

ماشین بازیNike sneakers | 【国内۴月発売予定】プレイステーション۵ × ナイキ PG5 PS EP 全2色 - スニーカーウォーズ

کودکان ارمنی و اسباب بازی ها