کنگره زبان فارسی

عنوانکنگره زبان فارسی
گونهسند
شماره دسترسی۶۰۸ت
فرستندهکفیل ایالت آذربایجان,
گیرندهوزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۴
تاریخ نشر

۱۸ اسفند ۱۳۰۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعزبان ملی, سند, کفیل ایالت آذربایجان, منابع نوشتاری, وزير معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, همایش ‌ها
متن کامل

گزارشی از برگزاری کنگره زبان فارسی برای ترویج زبان فارسی در بین مردم و دانش آموزان آذربایجان و تاکید برفرستادن آموزگاران فارسی زبان به آذربایجان و آموزگاران ترک زبان به مناطق فارسی زبان برای سهولت در گسترش زبان فارسی.bridgemedia | ۲۰۲۱ New adidas YEEZY BOOST 350 V2 "Ash Stone" GW0089 , Ietp