کنفرانس بین المللی یونسکو در شهر کراچی

عنوانکنفرانس بین المللی یونسکو در شهر کراچی
گونهمقاله
نویسندگانمشایخی, مهدی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۲ (تیر ۱۳۳۵): ۸۴۱-۸۴۸؛ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۱۳-۹۲۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, مهدی مشایخی
متن کامل

دراین کنفرانس برنامه‌های تعلیمات ابتدایی کشورهای شرکت‌کننده مورد بررسی قرار می‌گیرد. معلمان، بازرسان کلاس های درس، متن کتاب های درسی و تجدید نظر در برنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند .Sports Shoes | Buy Yeezy Slides 'Core' - Kanye West x Adidas — Ietp