کنفرانس بین المللی مسائل خانواده در میلان

عنوانکنفرانس بین المللی مسائل خانواده در میلان
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۵-۷۷
وضعیت رنگ

مصور ، عکس (سیاه وسفید )

موضوعخانواده, کنفرانس بین‌المللی بررسی مسایل خانواده (میلان، ایتالیا), مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش برگزاری کنفرانس بین‌المللی بررسی مسائل خانواده در شهر میلان دستور جلسه این کنفرانس بحث و تجزیه و تحلیل مشکلات و مواضع خانواده‌ها در سراسر جهان که شامل موضوعاتی همچون ازدواج توأم با عشق، ازدواج و خانواده در آفریقا، مفهوم زندگی مشترک، عشق و باروری می‌باشد.Sports News | Nike for Men