کمیت و کیفیت در آموزش و پرورش ایران

عنوانکمیت و کیفیت در آموزش و پرورش ایران
گونهمقاله
نویسندگانحذفی,, غلامحسین,
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱-۴۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآمار آموزشی, افشار صدری, غلامحسین, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی آماری آموزش ابتدایی و دبیرستانی در شهرها و روستاها .spy offers | Nike