کمروئی

عنوانکمروئی
گونهمقاله
نویسندگانخردپیر, محمد علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷-۳۰
موضوعخردپیر، محمد علی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله در ابتدا در خصوص کمروئی صحبت کرده سپس علل و عوامل آن را توضیح داده که عواملی مانند : ترس بی‌جا ، کبرونخوت ، وسواس ، عیب ظاهری ، و . . . . و پس از آن کمی راجع‌به راه معالجه توضیح می‌دهد .Sportswear free shipping | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth