کلاژ

عنوانکلاژ
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

تصويرگري

منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۱۵۷؛ رويين پاكباز. دايره المعارف هنر، ص ۱۶۶.

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

(تکه چسبانی) واژه‌ی کلاژ از واژه‌ی فرانسوی «کلر» به معنای چسباندن، گرفته شده است کلاژ تصویری ساخته شده از موادی با شکل‌ها و بافت‌های گوناگون است که بر روی یک سطح چسبانده می‌شود. هر جسم یا ماده‌ای می‌تواند به یک سطح چسبانده شود تا طرحی را شکل دهد. هنرمندان می‌توانند از مقوا، کاغذ، پارچه، شیشه، چرم، فلز، چوب، برگ، گل، یا حتی پروانه خشک شده استفاده کنند. ترکیب بندی حاصله گاه با نقاشی و طراحی کامل‌تر می‌شود.