کشاورزی

عنوانکشاورزی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢١٣ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدی بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, عطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٥٧ص
اندازه١٧*٢۴ س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودن، مالی بریرلی، آسا بریگ؛ ترجمه حسین عطائی آشتیانی

موضوعآسا بریگ, ادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائی آشتیانی, حسین عطایى ‏آشتیانى, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, لیدی بریجیت هوریشیا پلاودن, لیدی پلودن, مالی بریرلی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهکتابهای مرجع؛ ١٦
متن کامل

مطالبی درباره ی شیوه ی کاشت، نگهدارى و برداشت محصولات کشاورزى و چگونگى پرورش طیور و چهارپایان.Sports brands | Nike sneakers