کشاورزى

عنوانکشاورزى
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢١٣ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدی بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, عطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه۵۷ ص
اندازه۲۳*۱۷ س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودن، مولی بریرلی، آسا بریگ؛ ترجمه حسین عطائی آشتیانی

موضوعآسا بریگ, ادبیات ترجمه, پدیده, ترجمه حسین عطائی آشتیانی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, لیدی بریجیت هوريشيا پلاودن, مولی بریرلی
گروه سنی(د - ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهكتابهاى مرجع؛ ١٦
متن کامل

مطالبى درباره ی کشاورزی، دامپروری، چگونگی کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزى و پرورش طیور و چهار پایان. در آخر کتاب مختصری درباره ی کشاورزی در جهان آمده است.Sports Shoes | Sneakers Nike Shoes