کره اسب سیاه(۵۵)

کره اسب سیاه(۵۵)
عنوانکره اسب سیاه(۵۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرزمانی, محمد زمان, دیگران,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٥

شماره صفحهص٤٥
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)و چاپ دستی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, دیگران, کتاب مصور, کره اسب سیاه, محمد زمان زمانی, منابع دیداری
متن کامل