کتاب موش و گربه (۳)

عنوانکتاب موش و گربه (۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٣٢

شماره صفحهص٣
وضعیت رنگ

نقاشی (رنگی)

اندازه٥*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, کتاب موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
کتاب موش و گربه (۳)