کتاب موش و گربه (۱۴)

عنوانکتاب موش و گربه (۱۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٣٢

شماره صفحهص١٤
وضعیت رنگ

نقاشی (رنگی)

اندازه٥*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, داستان, کتاب مصور, کتاب موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
کتاب موش و گربه (۱۴)