کتاب موش و گربه (۱۲)

عنوانکتاب موش و گربه (۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرسید عرب,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٣٢

شماره صفحهص[١٢]
وضعیت رنگ

نقاشی (رنگی)

اندازه٥*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, داستان, سید عرب, کتاب مصور, کتاب موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
کتاب موش و گربه (۱۲)