کتاب در جستجوی نثری برای کودکان

عنوانکتاب در جستجوی نثری برای کودکان
گونهمقاله
نویسندگانابراهیمی, نادر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۴-۱۳۸۷

ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
موضوعآیندگان, دور از خانه (كتاب), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نادر ابراهیمی
متن کامل

بررسی کتاب «دور از خانه» که از انتشارات کانون پرورش فکری و از آثار خود اوست سخن می‌گوید و در آن به بیان ویژگی های نثر مناسب برای کودکان می‌پردازد.