کتاب درسی را برای پول می نویسند و چاپ می کنند

عنوانکتاب درسی را برای پول می نویسند و چاپ می کنند
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۱۶۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

انتقاد از محتوای کتاب های درسی، ناآگاهی مؤلف، ترجمه ناقص کتاب ها و بی توجهی به نظرات معلمان.latest Running Sneakers | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092