کتاب تصویری داستانی

عنوانکتاب تصویری داستانی
گونهگنج واژه - تزاروس
منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۲۰۶.

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

اگر چه کتاب‌های تصویری داستانی شامل تصاویر زیادی است، اما خط داستانی متن نیز در آن‌ها قوی است. در یک کتاب تصویری خوب داستانی، متن و روایت تصویری یکدیگر را کامل می‌کنند. به گونه‌ای که کودکان نمی‌توانند بدون متن، داستان را بفهمند. تصویرها با خط داستانی درهم آمیخته‌اند و کش‌های داستان، فضاسازی‌ها و شخصیت‌سازی‌ها را تقویت کرده‌اندshort url link | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG