کتابهای برگزیده سال ۴۷ برای کودکان و نوجوانان

عنوانکتابهای برگزیده سال ۴۷ برای کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

دوشنبه ۳ تیر ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآیندگان, بعد از زمستان در آبادی ما (کتاب), جمشید شاه (کتاب), حواس اسرارآمیز حیوانات (کتاب), کتاب مناسب, کسرایی، سیاوش, لاله زاری، اسحق, مقاله, مهرداد بهار
متن کامل

معرفی سه کتاب «بعد از زمستان در آبادی ما» اثر سیاوش کسرائی، " جمشید شاه" نوشته مهرداد بهار و کتاب "حواس اسرار آمیز حیوانات" ترجمه اسحق لاله‌زاری به عتوان کتاب های برگزیده ی سال ۱۳۴۷.