کتابخانه مربی: پژوهشی درباره کاربرد تکنولوژی آموزشی

عنوانکتابخانه مربی: پژوهشی درباره کاربرد تکنولوژی آموزشی
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

نیمه اول اسفند ۱۳۵۳

شماره

دوره۱۱ ش۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۹۵
موضوعآموزش چند رسانه ای, پژوهشی در کاربرد تکنولوژی آموزشی (کتاب), پیک معلم و خانواده, فرانکلین (ناشر), مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت استفاده از ابزار سمعی و بصری به ویژه رادیو و تلویزیون به عنوان وسیله ی کمک آموزشی در بخش تکنولوژی آموزشی و انتشار کتابی با عنوان پژوهش در کاربرد تکنولوژی آموزشی از سوی مؤسسه انتشارات فرانکلین.jordan Sneakers | Air Jordan Release Dates Calendar