کتابخانه مدرسه فرهاد

کتابخانه مدرسه فرهاد
عنوانکتابخانه مدرسه فرهاد
گونهعکس
شماره دسترسی۸-۱۰۷ع
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۳\۱۲*۱۰
موضوعدانش آموزان, عکس, کتابخانه آموزشگاهی, مدرسه غیر دولتی, مدرسه فرهاد, مدرسه مختلط
منابع

میرهادی (خمارلو)، توران. دو گفتار (کتابخانه آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه). (بی‌جا: بی‌نا)، ۱۳۵۷. ص (۳۶)

متن کامل

کودکان در حال استفاده از کتابخانه مدرسه فرهاد