کتابخانه مدرسه

عنوانکتابخانه مدرسه
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانگیورز, مری
پدیدآورندگان همکارآهی (ایمن), لیلی
عنوان فرعیعنوان اصلی: Every child needs a library
مکان انتشار[تهران
ناشرشورای کتاب کودک
سال انتشار۱۳۴۳
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه٦ ص
پدیدآورندگان

ترجمه [لیلی آهی]

موضوع[مری گیورز], کتابخانه اموزشگاهی, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

تعریفی از کتابخانه مدرسه و چگونگی ساماندهی و سازماندهی یک کتابخانه مدرسهaffiliate tracking url | Air Jordan